Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan :-)